Minister handhaaft VOG-plicht voor invallers

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW geeft aan zich er bewust van te zijn dat het telkens opnieuw aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) door invalleerkrachten als hinderlijk kan worden ervaren. Het beschermen van de veiligheid van kinderen op school weegt voor haar echter zwaarder. Dit antwoordt de minister op Kanmervragen van de SGP. Lees verder

Als alternatief wijst de minister op de mogelijkheid dat een schoolbestuur ervoor kan kiezen om een nul-urencontract aan te gaan met een invalleerkracht. Dat brengt echter diverse rechtspositionele consequenties met zich mee, die niet altijd te overzien zijn.

Tevens wijst de minister op de mogelijkheid om invallers bij een vervangingspool te benoemen. Deze optie komt echter pas in beeld wanneer meerdere schoolbesturen een dergelijke pool starten.

De reactie van de minister houdt in dat zij het huidige beleid betreffende het aanvragen van een VOG door invalleerkrachten handhaaft. Zie voor de antwoorden van Van Bijsterveldt het pdf-document in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen