Minister is om: Nederlandse onderwijsprestaties zijn top!

Nederland hoeft zich totaal geen zorgen te maken over de kwaliteit en de prestaties van het onderwijs. Dat valt af te leiden uit antwoorden van minister Marja van Bijsterveldt en staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW op Kamervragen over de internationaal gezien schamele onderwijsinvesteringen van ons land. Het standpunt van de bewindslieden van OCW is opmerkelijk, omdat met name minister Van Bijsterveldt herhaaldelijk heeft gezegd dat het Nederlandse onderwijs internationaal achterblijft en daarom veel beter moet gaan presteren. Lees verder

In het recentelijk gepubliceerde rapport Education at a glance 2011 van de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) staat dat Nederland zich in de middenmoot bevindt als het gaat om het percentage van het bruto binnenlands product (bbp) dat naar onderwijs gaat. Ons land zakt met een investering van 5,6 procent van het bbp op de internationale lijst steeds verder weg en is inmiddels ingehaald door bijvoorbeeld Polen en Estland.

In hun antwoorden op Kamervragen van D66’er Boris van der Ham over deze zorgelijke ontwikkeling zeggen Van Bijsterveldt en Zijlstra dat ons land ondanks de magere investering prima presteert. Dat is opmerkelijk, omdat met name de minister hiervoor herhaaldelijk heeft gesteld dat Nederland met zijn onderwijskwaliteit internationaal achterblijft en dat iedereen zich daar veel zorgen over moet maken.

Dat zij er ineens anders over denkt, nu er kritische vragen zijn gesteld over de achterblijvende investeringen, blijkt uit de volgende passage: ‘De uitgaven aan onderwijs liggen gemeten als percentage van het bbp rond het OESO-gemiddelde. Met deze gemiddelde uitgaven aan onderwijs, weet het Nederlandse onderwijs in internationaal perspectief goed te presteren. Zo presteert in Europa alleen Finland op PISA beter. De goede Nederlandse prestaties en gemiddelde uitgaven hangen samen met het feit dat de fundamenten van het Nederlandse onderwijsstelsel op orde zijn.’

Klik hier voor meer informatie.

Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.