Minister kan zelf beslissen over kleine schooltjes

De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met het voorstel voor discretionaire bevoegdheid om kleine basisschooltjes open te houden. Het voorstel om de minister van OCW de mogelijkheid te geven hierover per geval te beslissen, kwam van CDA-Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk en werd overgenomen door staatssecretaris Sharon Dijksma. Lees verder

De minister kan volgens het goedgekeurde voorstel op grond van artikel 157 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) een basisschooltje openhouden, ook als die onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen zit en dicht zou moeten. Voorwaarde is wel dat het schooltje toekomstperspectief en kwaliteit heeft. Ook kijkt de minister naar de eventuele aanwezigheid van andere scholen in de omgeving. Als die er niet zijn, vergroot dat de kans dat een klein schooltje open kan blijven.

In de rechterkolom staat een aantal nieuwsberichten over dit onderwerp die eerder op deze website zijn verschenen.

Het blad Over Onderwijs heeft ook verscheidene keren aandacht besteed aan de problematiek van de kleine basisschooltjes en de demografische krimp waar het onderwijs in bepaalde delen van het land mee te kampen heeft.

Klik hier voor reacties van schooldirecteuren in het noorden van het land

Klik hier voor een artikel over obs De Berenburcht in het Zeeuwe dorp Baarland

Klik hier voor een artikel over de gevolgen vande  bevolkingskrimp in Limburg