Minister laat reactie artikel 23 aan opvolger over

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW geeft geen uitgebreide reactie meer op het onderzoek van de Onderwijsraad naar de actuele maatschappelijke waarde van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Lees verder

De CDA-minister laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat zij een uitgebreide reactie op het onderzoek van de Onderwijsraad overlaat aan haar opvolger in het nog te vormen nieuwe kabinet.

In het adviesrapport Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief staat dat er niets aan de vrijheid van onderwijs hoeft te worden veranderd, maar dat het artikel wel op een moderne wijze kan worden geïnterpreteerd. Zo adviseert de Onderwijsraad onder meer dat richtingvrije planning het mogelijk moet maken om op grond van nieuwe vormen van levensbeschouwing scholen te stichten.

VOS/ABB ziet in dit advies een gevaar, omdat het kan leiden tot een verdere verzuiling van het onderwijs. Dat zou tegen de maatschappelijke trend van voortgaande ontkerkelijking en 'veropenbarisering' van het bijzonder onderwijs ingaan. Steeds meer bijzondere scholen werken in feite volgens de kernwaarden van het openbaar onderwijs, wat laat zien dat artikel 23 -dat uit 1917 stamt- een anachronisme is.

Het feit dat Van Bijsterveldt, die van het CDA is, een uitgebreide reactie op het advies van de Onderwijsraad overlaat aan haar opvolger, kan er in het licht van de coalitieonderhandelingen tussen VVD en PvdA toe leiden dat de reactie meer in een liberaal en sociaal-democratisch in plaats van een christelijk kader komt te staan.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.