Minister laconiek over problemen speciaal onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs, dus ook kinderen met psychische en gedragsproblemen. Dat antwoordt minister Marja van Bijsterveldt van OCW op Kamervragen van D66’er Boris van der Ham. Hij had vragen gesteld naar aanleiding van verontrustende signalen uit het onderwijs dat er te weinig plaats is voor zorgleerlingen, waardoor zij thuis komen te zitten. Lees verder

De minister benadrukt dat een indicatie recht geeft op een (v)so-school. Ze tekent daarbij aan dat daarvoor extra geld beschikbaar wordt gesteld. Van Bijsterveldt zegt dat zorgleerlingen dus gewoon terecht kunnen op voor hen bestemde scholen.

Ook wijst de minister erop dat met de invoering van passend onderwijs scholen meer maatwerk kunnen leveren. Het extra geld dat wordt geïnvesteerd in de verdere professionalisering van leerkrachten in het regulier onderwijs biedt volgens Van Bijsterveldt voldoende soelaas om zorgleerlingen het onderwijs te bieden waar zij behoefte aan hebben.

De reactie van de minister op de vragen van D66-Kamerlid Boris van der Ham sluit aan op de antwoorden die ze gaf op kritische vragen die SP-Kamerlid Manja Smits stelde naar aanleiding van de bezuinigingen op passend onderwijs en het budgetplafond voor het speciaal onderiwjs.

Zie daarvoor het gerelateerde bericht in de rechterkolom. Daar vindt u ook de antwoorden van Van Bijsterveldt op de vragen van Van der Ham.

Bijlagen