Minister mag falende schoolbestuurder niet wegsturen

De minister krijgt niet de bevoegdheid om falende schoolbestuurders weg te sturen. Een motie van de SP en de VVD die dat mogelijk moest maken, heeft het in de Tweede Kamer niet gehaald.

Onderwijsminister Arie Slob werkt al aan een wet die het mogelijk moet maken om in het geval van wanbeheer snel in te grijpen bij het bevoegd gezag. Hij had de motie van de SP en VVD ontraden, omdat die volgens hem botste met de Algemene Wet Bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek.

André Postema

De afgekeurde motie was voortgevloeid uit de ergernis over voormalig bestuurder van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en oud-PvdA-Eerste Kamerlid André Postema. Die bleef ondanks het examendebacle bij VMBO Maastricht in juni 2018 nog maandenlang op zijn post, terwijl zo’n beetje iedereen vond dat weg moest.

Uiteindelijk trad Postema in november 2018 terug als bestuursvoorzitter van LVO. Zijn opvolger is de Fransman Eugène Bernard. Die was eerder bestuursvoorzitter van de Brabantse vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).