Minister negeert eigen CDA-resolutie passend onderwijs

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW trekt zich niets aan van de bezwaren binnen haar eigen CDA tegen het hoge tempo van de bezuiniging op passend onderwijs. Dat bleek tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Lees verder

Tijdens het voorjaarscongres van het CDA op zaterdag 2 april namen de partijleden een resolutie aan, waarin zij aandrongen op een verzachting van de zware bezuinigingsingreep. De geplande bezuiniging op passend onderwijs zou in een minder hoog tempo moeten worden doorgevoerd.

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham benutte het wekelijkse vragenuurtje om de minister vragen te stellen over wat hij de bezuinigingswoede rond passend onderwijs noemde en de bezwaren binnen het CDA. De minister antwoordde dat de resolutie die tijdens het CDA-congres is aangenomen, een ‘helder signaal’ was. Direct daarna zei zij echter ook dat  haar handtekening onder het regeerakkoord staat en dat de bezuiniging daarom op het afgesproken tempo doorgaat.

CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier wilde tijdens het vragenuurtje haar vingers niet branden aan de discussie over de bezuiniging op passend onderwijs. Zij benadrukte dat het vragenuurtje bedoeld is om vragen te stellen aan het kabinet, in dit geval dus aan minister Van Bijsterveldt. Ze noemde de aangenomen resolutie tegen het bezuinigingstempo een ‘interne CDA-kwestie’ en hield verder haar mond.