‘Minister ontkent tekorten in bekostiging’

‘Minister Van der Hoeven ontkent het bestaan van tekorten in de materiële bekostiging van het primair onderwijs’. Dat zeggen de besturenorganisaties in het onderwijs in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Zij doen een dringend beroep op de Kamerleden om in te grijpen en de bekostiging in overeenstemming te brengen met ‘de redelijke behoefte van een normale school’. Lees verder

De brief aan de Tweede Kamer is vandaag verstuurd door zes oganisaties voor bestuur en management (waaronder VOS/ABB). Zij  tonen zich daarin ‘diep teleurgesteld’ in de beleidsreactie van de minister op de onderzoeksrapporten over de materiële bekostiging. Uit die onderzoeken, in haar opdracht uitgevoerd, blijkt dat de scholen fors tekort komen op de budgetten voor onderhoud, leermiddelen en energie. (Zie het artikel van 21 juli in de rechterkolom). In augustus heeft VOS/ABB hierover al een brandbrief aan de minister gestuurd. Daar heeft de minister niet op gereageerd.

Reden voor de achterblijvende vergoedingen is dat deze slechts een keer in de vijf jaar worden vastgesteld. Dat is nu vijf jaar geleden en in de tussenliggende jaren zijn er prijsstijgingen geweest, zijn schoolgebouwen vergroot vanwege de groepsgrootteverkleining, zijn er extra computers op de scholen gekomen en moesten scholen investeren in noodzakelijke arbo-voorzieningen en wettelijke brandveiligheid. Daar zijn de vergoedingen nooit op aangepast. In haar beleidsreactie op de onderzoeksrapporten zegt minister Van der Hoeven ook nu, bij de evaluatie van de materiële bekostiging, niet met extra geld te komen. De scholen blijven dus met tekorten zitten.

Voor buitenzonwering krijgen scholen geen enkele vergoeding, maar de besturenorganisaties vinden dat het anno 2006 niet meer vol te houden is dat een school geen buitenzonwering nodig heeft.

Over de energieprijzen zeggen de organisaties het volgende: ‘Scholen zijn erin geslaagd om door middel van collectieve inkoop een lager tarief voor gas en elektra te bedingen. Daarmee hebben de scholen op dit punt de kosten weten te beheersen. Als innoverend gedrag echter op deze manier wordt afgestraft, zal de stimulans om te innoveren snel wegebben’.

De complete brief van de besturenorganisaties staat in de rechterkolom naast dit artikel.

Bijlagen