Minister over passend onderwijs: het valt wel mee…

Als er 300 miljoen euro wordt bezuinigd op passend onderwijs, blijft er voldoende onderwijskwaliteit en tevens genoeg expertise aanwezig. Dat meldt minister Marja van Bijsterveldt van OCW in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

De brief van de minister gaat in op diverse vragen van de Tweede Kamer over de gevolgen van de bezuiniging op de invoering van passend onderwijs. Ze gaat onder meer in op de verschillende aantallen ontslagen die worden genoemd. De Algemene Onderwijsbond (AOb) vreest dat 9000 mensen hun baan verliezen, maar volgens de minister is dat overdreven. Het gaat volgens haar 'slechts' om tussen 3500 en 5100 mensen die met ontslag worden bedreigd.

Dit aantal brengt volgens de minister met zich mee dat er gemiddeld 11.000 euro per persoon beschikbaar is voor mobiliteitsbevorderende maatregelen. Dat moet volgens Van Bijsterveldt voldoende zijn, omdat volgens haar een deel van het met ontslag bedreigde personeel met relatief weinig inspanning kan worden herplaatst. Bij eventuele herplaatsing is volgens de minister in het voortgezet onderwijs de meeste ruimte.

Klik hier voor de integrale brief van de minister, met al haar antwoorden. De algehele strekking van haar verhaal, is dat het met de gevolgen van haar bezuiniging op passend onderwijs wel mee zal vallen.

Informatiebijeenkomst
Op 1 maart organiseert het ministerie van OCW een kick-offbijeenkomst over de informatievoorziening over passend onderwijs. De bijeenkomst is onder andere gericht op het presenteren en afstemmen van de informatieproducten voor het voorjaar van 2012. 

Klik hier voor meer informatie op de website www.passendonderwijs.nl, die onder regie van het ministerie van OCW staat.