Minister positief na evaluatie gratis schoolboeken

De Wet gratis schoolboeken (WGS) heeft geleid tot een substantiële daling van de schoolkosten voor ouders. Bovendien is sinds de invoering van de wet de schoolboekenmarkt beter gaan functioneren en zijn scholen kostenbewuster geworden. Dat blijkt volgens minister Marja van Bijsterveldt van OCW uit de ‘Evaluatie 2011 Wet Gratis Schoolboeken’. Lees verder

De WGS werd in augustus 2008 van kracht. Het budget voor schoolboeken werd onderdeel van de lumpsumbekostiging. Doel van de wet was om de schoolkosten voor ouders te drukken en om de sterk stijgende prijzen op de schoolboekenmarkt een halt toe te roepen. Beide doelstellingen zijn volgens de minister gehaald, hoewel de situatie bij het tweede punt volgens haar nog niet ideaal is.

De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat de scholen nog kostenbewuster moeten worden door innovatiever te gaan aanbesteden. De overheid kan hier een bijdrage aan leveren, schrijft ze, door de (Europese) regels te (laten) vereenvoudigen. Verder moet er meer evenwicht komen tussen kostenbewustzijn en onderwijskundige visie.

De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) vindt dat de WGS geleid heeft tot minder onderwijskwaliteit. Dat komt volgens de GEU doordat dat docenten niet meer vrij zijn om het educatieve materiaal te kiezen dat ze denken nodig te hebben. De belangenorganisatie van uitgeverijen baseert zich hierbij op een enquête die is uitgevoerd onder bestuurders en leerkrachten.

Sinds de invoering van de WGS zijn de inkomsten van de educatieve uitgeverijen gedaald. Dat bevestigt GEU-bestuurslid Stephan de Valk, die bij Noordhoff werkt. Hij zegt dat de uitgeverijen hier niet over klagen, maar signaleert ook dat een lagere omzet ertoe kan leiden dat uitgeverijen minder innovatiekracht krijgen. Dit kan volgens hem ten koste kan gaan van de kwaliteit van de lesboeken.

Volgens De Valk beschouwen veel schoolbesturen de boeken in eerste instantie als kostenpost, terwijl goede lesboeken zouden moeten worden gezien als een verantwoorde investering in onderwijskwaliteit.

Klik hier voor de Kamerbrief van de minister en het evaluatierapport.

Klik hier voor het standpunt van de GEU.