Minister relativeert krimpproblematiek Groningen

Het is niet zo dat er in de provincie Groningen op korte termijn tientallen kleine basisscholen dicht moeten. Dat antwoordt minister Marja van Bijsterveldt op Kamervragen van de PvdA. Lees verder

De vragen van PvdA-Kamerleden Metin Çelik en Tjeerd van Dekken aan Van Bijsterveldt volgden op berichtgeving door RTV Noord over de gevolgen van de bevolkingskrimp in Groningen. De regionale omroep meldde dat er op korte termijn tientallen kleine basisscholen hun deuren zouden moeten sluiten, omdat ze structureel onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen zitten. Dit zou de leefbaarheid in plattelandsdorpen ernstig aantasten.

De minister antwoordt dat de berichtgeving niet klopt. Er hoeven volgens haar op korte termijn geen tientallen scholen dicht, omdat de wet uitzonderingsgronden kent om ongewenste effecten van bevolkingskrimp tegen te gaan. Zo beschikt de minister over discretionaire bevoegdheid om per geval te bekijken of een school moet openblijven.

‘Als we kijken naar de ontwikkelingen in Groningen in de afgelopen tien jaar, dan zien we dat er per jaar gemiddeld twee scholen worden opgeheven. Recente cijfers geven geen aanleiding om te veronderstellen dat dit de komende tijd zal veranderen. Er zijn dan ook zeer beperkte gevolgen voor de leefbaarheid’, aldus Van Bijsterveldt.

Klik hier voor de antwoorden van de minister.