Minister schuift burgerschap door naar volgend kabinet

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW vindt burgerschap een belangrijk thema voor het onderwijs, maar zij laat een uitgebreide reactie op een advies hierover van de Onderwijsraad over aan haar opvolger. Lees verder

Van Bijsterveldt reageert op Kamervragen van de PvdA over het advies van de Onderwijsraad. In het advies staat dat scholen meer steun nodig hebben voor het opzetten van kwalitatief goed burgerschapsonderwijs.

'De Onderwijsraad geeft terecht aan dat burgerschapsvorming een kerntaak is van het onderwijs', aldus de minister in haar reactie aan de Kamer. 'Niet alleen de onderwijsinstelling heeft een verantwoordelijkheid voor burgerschapsvorming, ook ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Burgerschap is in mijn ogen niet te reduceren tot een vak en is verbonden aan de visie van een school en de gemeenschap die de school wil zijn. De Onderwijsraad heeft een waardevol advies geschreven waar scholen ook hun voordeel mee kunnen doen.'

De positieve woorden van Van Bijsterveldt staan in contrast met haar mededeling dat ze, zoals ze eind vorige maand al aangaf, een uitgebreide reactie op het advies van de Onderwijsraad overlaat aan haar opvolger in een nieuw kabinet. Het komt er dus op neer dat de val van het kabinet-Rutte, de Tweede Kamerverkiezingen en de komende formatie ertoe leiden dat goed burgerschapsonderwijs onnodig lang een onderbelicht thema blijft. Deze stilstand is slecht voor het onderwijs!

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl