Minister steunt school: hand geven moet!

Minister Maria van der Hoeven noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat de Commissie Gelijke Behandeling een docente die mannelijke collega’s geen hand wil geven, in het gelijk heeft gesteld. Lees verder

De zaak draait om een islamitische docente die niet meer welkom is op het openbare Vader Rijn College voor vmbo in Utrecht. Omdat zij aan het begin van het nieuwe schooljaar uit geloofsovertuiging had besloten om mannelijke collega’s niet meer de hand te schudden, werd ze door haar werkgever geschorst.

De kwestie werd op verzoek van de docente en de school door de Commissie Gelijke Behandeling onderzocht. De commissie onderstreept in haar oordeel dat het wettelijk niet verplicht is om iemand een hand te geven. De conclusie is dan ook dat de school van de docente niet mag eisen dat zij mannen een hand geeft.

De minister noemt de uitspraak ‘onbegrijpelijk’. Op de website van haar ministerie schrijft ze dat de school het geven van een hand consequent hanteert als symbool van respect. “Bovendien is het de werkwijze van deze openbare school om via het geven van handen conflicten te beslechten en bruggen te slaan. Mag een school dit aub vragen van al zijn leerlingen en leraren? Het antwoord zou daarop moeten zijn: natuurlijk!”

Directeur Bart Engbers van het Vader Rijn College benadrukte aan het begin van het schooljaar dat docenten geen politieke of godsdienstige stelling horen uit te dragen, omdat een openbare school ‘het terrein van lieve vrede moet zijn als het gaat om godsdienst en politiek’. Hij wees er ook op dat het geven van een hand voor zijn leerlingen belangrijk is als voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor het persbericht over de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling. Onder in het persbericht kunt u doorklikken naar de uitspraak en een samenvatting daarvan. Klik hier voor de reactie van de minister.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl