Minister tikt oppottende schoolbesturen op de vingers

Schoolbesturen die onnodig veel hebben gespaard, moeten hun extra reserves inzetten voor goed onderwijs. Dat laat minister Marja van Bijsterveldt van OCW aan de Tweede Kamer weten. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat steeds meer schoolbersturen weinig tot geen reserves meer hebben… Lees verder

Van Bijsterveldt informeert de Kamer over de uitkomsten van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de rijkste schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat van 214 onderzochte schoolbesturen in het primair onderwijs er 93 aanzienlijk meer financiële reserves hebben dan de signaleringswaarde volgens de commissie-Don. In totaal gaat het om 136 miljoen euro. In het voortgezet onderwijs gaat het om 82 onderzochte schoolbesturen, waarvan er 17 naar verwachting een extra reserve hebben van 46 miljoen euro.

De minister stelt dat geld terecht moet komen waarvoor het is bedoeld, 'namelijk goed onderwijs'. Dat vraagt om financiële deskundigheid van schoolbestuurders zelf, maar ook van hun raden van toezicht, benadrukt zij.

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt ook dat de financiële buffers in het onderwijs de afgelopen jaren fors zijn geslonken. In het voortgezet onderwijs was in 2010 zelfs sprake van een negatieve buffer van -23 miljoen euro, terwijl de vo-sector voor een gezonde financiële positie een buffer van 400 miljoen euro zou moeten hebben.

De VO-raad vreest dat de situatie nog slechter wordt doordat de overheid bezuinigt op onderwijs en de kosten alleen maar blijven stijgen.

Opbrengstgericht financieel management
Voor besturen in het primair onderwijs is het in het kader van het bovenstaande nieuws interessant dat VOS/ABB dit najaar een nieuwe reeks trainingen over opbrengstgericht financieel management aanbiedt.

Klik hier voor meer informatie over de trainingen 'Eerst kiezen, dan delen'.