Minister treft speciaal én regulier onderwijs hard

Met de maatregelen voor passend onderwijs krijgen zowel de reguliere scholen als die voor speciaal onderwijs het een stuk zwaarder. ‘De minister wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten’, aldus senior beleidsmedewerker Anna Schipper van VOS/ABB. Lees verder

‘Wat direct opvalt, is het afschaffen van de regionale expertisecentra. Ook het verdwijnen van de preventieve en terugplaatsings ambulante begeleiding zal grote gevolgen hebben. En de klassen in het speciaal onderwijs worden vergroot. Het mag duidelijk zijn dat al deze maatregelen niet alleen negatieve gevolgen voor de leerlingen met zich meebrengen, maar uiteraard ook een fors banenverlies!’

Schipper wijst er op basis van de beleidsinformatie vervolgens op dat elk samenwerkingsverband wordt bekostigd op basis van het landelijk gemiddelde. De regionale indeling wordt van bovenaf vastgesteld. ‘De taken van de samenwerkingsverbanden worden aan de ene kant uitgebreid en aan de andere kant beperkt. Scholen moeten meer oppakken als financiële middelen tekortschieten. DUO verrekent dit met scholen die veel leerlingen verwijzen.’

Dubbeltje op de eerste rang
VOS/ABB is het op zich eens met de constatering in de beleidsbrief dat te veel leerlingen een ‘zorglabel’ hebben gekregen. Ook heeft de minister gelijk door te stellen dat de kwaliteit van het speciaal onderwijs omhoog kan. Bovendien is het terecht dat er maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat ouders niet meer het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

‘Maar het is natuurlijk wel zo dat de minister voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. De financiering van het speciaal onderwijs wordt teruggeschroefd naar het niveau van 2005! Het uitgangspunt is dat speciale zorg vooral in het regulier onderwijs moet plaatsvinden, maar de middelen worden niet omgebogen maar weggehaald. Dus zowel het regulier als het speciaal onderwijs krijgt het zwaarder!’

Schipper merkt ook op dat met het creëren van grotere regionale eenheden het gevaar op de loer ligt dat er weer veel tijd en energie en dus geld gaat zitten in bestuurlijke drukte. ‘Dat komt het primair proces niet ten goede.’

Anna Schipper zal de stukken van de minister nader bestuderen voor een uitgebreidere inhoudelijke reactie. De beleidsbrief en twee bijlagen staan in de rechterkolom van dit bericht. In de rechterkolom kunt u ook meer informatie downloaden van het Infopunt Passend Onderwijs.

Themabijeenkomsten zorgbekostiging
VOS/ABB organiseert binnenkort themabijeenkomsten over de invoering van passend onderwijs en zorgbekostiging. Tijdens deze bijeenkomsten zullen uiteraard het plan van de minister en de gevolgen hiervan centraal staan.

Klik hier voor de themabijeenkomst over de zorgbekostiging in het voortgezet onderwijs.

Klik hier voor de themabijeenkomsten over de zorgbekostiging in het primair onderwijs.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen