Minister bezoekt TOP-school Prakticon Doetinchem

Demissionair minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft maandag een werkbezoek gebracht aan het Prakticon in Doetinchem. Het bezoek stond onder meer in het teken van de maatschappelijke betrokkenheid van deze openbare praktijkschool en het predicaat TOP-school van VOS/ABB. Lees verder

Met het bezoek aan het Prakticon sloeg de CDA-minister twee vliegen in één klap: zij liet haar oprechte waardering blijken aan het Prakticon, dat zich nadrukkelijk profileert als een kwalitatieve school met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Tevens toonde zij op verzoek van VOS/ABB belangstelling voor de specifieke en onmisbare positie die het openbaar onderwijs in de samenleving inneemt. Zij benadrukte tegenover VOS/ABB dat het openbaar onderwijs een brede maatschappelijke taak vervult om leerlingen op basis van onder meer wederzijds respect tot elkaar te brengen.  

Ook sprak zij positieve woorden over het initiatief van VOS/ABB om met het predicaat TOP-school openbare scholen die op grond van de kernwaarden van het openbaar onderwijs goed preseteren, positief te belichten. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. Het Prakticon heeft dit predicaat gekregen vanwege de grote maatschappelijke betrokkenheid. Het magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs  heeft hier in het decembernummer van 2011 in een artikel aandacht aan besteed.

Start de Dag
De minister werd tijdens haar werkbezoek rondgeleid door twee leerlingen, die haar de verschillende afdelingen van de praktijkschool lieten zien. Ze woonde ook een 'Start de Dag' bij, een wekelijkse bijeenkomst van een vaste groep leerlingen binnen een zogenoemd kernteam om elkaar beter te leren kennen. Een van de leerlingen verzorgde een presentatie over een zelfgeschreven rap, waarmee hij aan de groep liet blijken hoe hij zich voelt naar aanleiding van de scheiding van zijn ouders.

Adjunct-directeur Eelco Hogendijk gaf de minister uitleg over het Big Picture-onderwijsmodel, waarmee het Prakticon werkt. Volgens dit model leren leerlingen in de echte wereld. De individuele benadering en de eigen verantwoordelijkheid van de leerling staan hierin centraal.

TOP-school én Trotsplek
Burgemeester Herman Kaiser (CDA), die een goede bekende is van de minister, vergezelde haar tijdens het werkbezoek. Hij nam in januari na de toekenning van het VOS/ABB-predicaat 'TOP-school' het initiatief om het Prakticon te benoemen tot Trotsplek van de gemeente Doetinchem. Deze titel is voorbehouden aan Doetinchemse organisaties die een bijzonder positieve rol in de lokale samenleving vervullen. 

De minister werd tijdens haar bezoek ook vergezeld door onder anderen directeur Hans Reede van het Prakticon, bestuursvoorzitter Henk van der Esch van Achterhoek VO, waaronder de openbare school valt, en onderwijswethouder Loes van der Meijs (VVD).