Minister verwacht van scholen meer actie tegen uitval

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW verwacht meer inzet van het onderwijs om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) is een paradepaardje van Van Bijsterveldt. Haar doelstelling is om het aantal vsv'ers in 2016 te hebben teruggedrongen tot 25.000. Ze noemt die doelstelling in de brief aan de Tweede Kamer 'ambitieus maar haalbaar'. 

Maar de minister constateert ook dat de afname niet meer van dien aard is dat zij haar doelstelling kan bereiken. Daarom verwacht ze van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs meer inzet. Ook de 39 Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC's) voor het terugdringen van voortijdige schooluitval moeten volgens haar meer hun best doen.

De minister schrijft in de brief dat het beleid van de afgelopen jaren effectief is geweest. Dat beleid bestaat onder meer uit prestatieafspraken in regionale convenanten, kennisdelingsbijeenkomsten, de invoering van de kwalificatieplicht en plusvoorzieningen en betere registratie van schoolverzuim. Van Bijsterveldt wil doorgaan op de ingeslagen weg, maar verwacht dus van alle betrokkenen wel meer inzet dan nu het geval is.

Klik hier voor de brief van de minister aan de Tweede Kamer.