Minister verwijt stakers onverantwoordelijk gedrag

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW vindt de lerarenstakingstaking van donderdag onverantwoord. Ze is het niet eens met hun stelling dat de inkorting van de zomervakantie en de 1040 urennorm tot meer werkdruk zullen leiden. Lees verder

De Algemene Onderwijsbond (AOb) meldt dat ruim 21.000 leraren en andere personeelsleden zich als staker hebben aangemeld. Bijna 200 scholen bleven donderdag dicht, omdat er te weinig leraren waren die wilden werken. Er was donderdagmiddag een demonstratie in Utrecht. De staking was gericht tegen de maatregel om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs in te korten van zeven naar zes weken. 

Bovendien werd er gestaakt tegen de minimale onderwijstijd van 1040 uur in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Officieel is dat nu ook de minimale urenorm, maar op advies van de commissie-Cornielje is dat in de praktijk teruggebracht tot 1000 uur.

De minister liet voorafgaand aan de staking weten het met de stakers niet eens te zijn. De inkorting van de zomervakantie leidt volgens haar niet tot meer werkdruk. Om haar standpunten te verhelderen, heeft zij die op de website van OCW op een rijtje gezet: klik hier.

VOS/ABB heeft bezwaar tegen de maatregelen van de minister, omdat scholen meer uren les moeten gaan geven, maar de overheid de besturen daarvoor geen extra geld geeft. Mede namens VOS/ABB heeft de VO-raad hierover een brief aan de Eerste Kamer gestuurd, die nog over de maatregelen van Van Bijsterveldt moet beslissen.

VOS/ABB wijst er bovendien op dat het onjuist is dat het cao-overleg tussen de sociale partners door de overheid is doorbroken en dat daarmee de autonomie van de sector geweld is aangedaan.