Minister wil af van Vervangingsfonds

Het Vervangingsfonds is niet meer van deze tijd en kan daarom worden opgeheven. Dat vindt minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

De minister zei tijdens een overleg met de Vaste Kamercommissie voor OCW dat zij op korte termijn een einde aan het Vervangingsfonds wil maken. Het overleg ging over de jaarrekeningen van het Vervangings- en Participatiefonds.

Van Bijsterveldt vindt dat het Vervangingsfonds niet meer van deze tijd is, te ingewikkelde reglementen heeft en bovendien uitnodigt tot verkeerd gebruik. VOS/ABB herkent in het laatste punt kritiek van schoolbesturen die veel  doen om het ziekteverzuim terug te dringen, maar hun moeite niet beloond zien in een lagere afdracht aan het Vervangingsfonds.

De uitspraken van de minister wijzen erop dat het eigenrisicodragerschap van de schoolbesturen in het primair onderwijs een stap dichterbij is gekomen.

Modernisering
In januari en februari organiseerde het Vervangingsfonds voor schoolbesturen in het primair onderwijs drie bijeenkomsten om een toelichting te geven op de modernisering van het fonds. Tijdens deze bijeenkomsten werd ingegaan om de achtergronden van de modernisering en het nieuwe reglement van het fonds. Hierbij stond het eigenrisicodragerschap centraal.

Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.