Minister wil met rekenen en taal segregatie oplossen

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW negeert in de discussie over het tegengaan van segregatie in het basisonderwijs het belang van wederzijdse ontmoeting. Het enige waarvan zij resultaten verwacht, is extra aandacht voor taal en rekenen. Dat staat in een brief van haar aan de Tweede Kamer. Lees verder

Voor het bevorderen van integratie is het volgens de minister alleen maar nodig om de onderwijsopbrengsten te vergroten. Er moet, zo stelt zij, meer aandacht zijn voor taal en rekenen. Ook een verlenging van de leertijd, bijvoorbeeld in de vorm van zomer- en weekendscholen, kan volgens haar bijdragen aan een betere integratie.

Lokale initiatieven om scholen meer gemengd te maken en leerlingen met verschillende sociale en culturele achtergronden elkaar te laten ontmoeten, hebben volgens Van Bijsterveldt maar weinig effect. Zij wil daar verder geen energie en dus ook geen geld meer aan besteden.

In de brief aan de Kamer schrijft ze dan ook dat ze niet ingaat om een initiatief van PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem om wetgeving bij de Tweede Kamer in te dienen om segregatie in het basisonderwijs tegen te gaan.

De brief van de minister hoort bij de evaluatie van pilotprojecten voor het tegengaan van segregatie in het onderwijs. U kunt de brief van de minister en het evaluatierapport downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen