Minister ziet aanknopingspunten in advies profielen

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW ziet ‘waardevolle aanknopingspunten’ in het recente advies van de Onderwijsraad over het aantal profielen in het voortgezet onderwijs. Het advies keert zich tegen het plan van de minister om het aantal profielen terug te brengen van vier naar twee. Lees verder

‘De raad plaatst kanttekeningen bij een verplichting tot het aanbieden van minder profielen, maar geeft tegelijkertijd aan dat er meer ruimte moet komen voor scholen om te kiezen voor het geven van minder profielen’, aldus de minister op de website van haar ministerie.

Ze benadrukt ook dat de Onderwijsraad het grote belang van de kernvakken inziet, die die volgens de minister bepalend zijn voor het succes van jongeren in studie of werk. In die zin noemt ze het illustratief dat de Onderwijsraad zich zorgen maakt over de terugloop van de aandacht voor wiskunde in de afgelopen tien jaar.

De komende maanden overlegt Van Bijsterveldt met het onderwijsveld en andere deskundigen om te bepalen wat er nodig is om leerlingen beter te laten presteren. ‘Focus en ruimte zijn daarbij wat mij betreft belangrijke uitgangspunten. Ik heb de Tweede Kamer toegezegd haar vóór 1 maart 2012 te informeren over mijn standpunt’, aldus de minister.

Klik hier voor het advies ‘Profielen in de bovenbouw havo-vwo’ van de Onderwijsraad.