Ministerie van OCW feminiseert

Net als het onderwijs zelf vervrouwelijkt ook het ministerie van OCW. Dat komt vooral doordat mannen in hoge functies vertrekken. De oorzaak kan zijn dat deze beroepen minder aantrekkelijk worden voor mannen, doordat ze verambtelijken. Lees verder

Dit blijkt uit onderzoek door Greetje Timmerman en Linda Greveling van de Rijksuniversiteit Groningen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoeken zij de feminisering en professionalisering van de rijksdienst. De Science Guide publiceert deze week de uitkomst van het vooronderzoek.

De rijksoverheid probeert al jaren meer vrouwen in dienst te krijgen en te houden, met name in hogere functies. Uit analyse van in- en uitstroomcijfers van de afgelopen tien jaar blijkt dat de sekse-samenstelling van het rijksoverheidspersoneel inderdaad verandert in het voordeel van vrouwen.

De feminisering is echter niet het gevolg van een veel grotere instroom van vrouwen, concluderen de onderzoeksters. Die instroom was in de afgelopen tien jaar maar een klein beetje groter dan de instroom van mannen. Het komt vooral door de aanzienlijk grotere uitstroom van mannen. Die uitstroom vindt met name plaats in de hogere salarisschalen. Deze beweging doet zich voor op alle departementen, maar het sterkst op het ministerie van OCW.

Voor de oorzaak hiervan verwijzen de onderzoeksters van de Rijksuniversiteit Groningen naar de Wet van Sullerot. De Franse sociologe Sullerot stelde al in de jaren ‘70 dat een beroep vervrouwelijkt als het werk minder aantrekkelijk wordt voor mannen: ‘Een beroep dat verambtelijkt, wordt een vrouwelijk beroep. Het biedt meer zekerheid, boet in aan prestige en levert minder op. Het wordt door de mannen, die strijdbaarder zijn, verlaten: die verkiezen een gebied waar de strijd om het bestaan belangrijker overwinningen oplevert.’

Lees meer over dit onderzoek in de Science Guide.