Ministerraad akkoord met investering frisse lucht

De ministerraad is akkoord met de voorgestelde investering van 165 miljoen euro in schoolgebouwen. Het geld is bedoeld voor maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren en om gebouwen energiezuiniger te maken. Lees verder

De ministerraad had het besluit op vrijdag 26 juni willen nemen, maar het onderwerp kwam uiteindelijk pas op vrijdag 3 juli aan bod in de ministerraad. VOS/ABB had uit betrouwbare bron al vernomen dat het primair onderwijs 100 miljoen euro en het voortgezet onderwijs 50 miljoen euro zou krijgen van het totaalbedrag van 165 miljoen euro. 

De investering van het kabinet volgt op een landelijke actie van VOS/ABB en het Capelse en Krimpensen bestuur voor openbaar primair onderwijs OPOCK voor een beter binnenklimaat in schoolgebouwen. Zie de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Klik hier voor een bericht op de website van het ministerie van OCW.

Klik hier voor een bericht op de website van de PO-Raad