Ministerraad akkoord met verplichte eindtoets

De ministerraad is akkoord met de invoering van een verplichte eindtoets voor taal en rekenen/wiskunde voor leerlingen van groep 8. Ook moeten alle scholen in het primair onderwijs met een leerling- en onderwijsvolgsysteem gaan werken. Lees verder

De centrale eindtoets wordt in het reguliere basisonderwijs in 2013 voor het eerst afgenomen. Voor het speciaal (basis)onderwijs is gekozen voor een later invoeringsjaar, waarschijnlijk twee of drie jaar later.

In tegenstelling tot de huidige (niet verplichte) Cito-eindtoets vindt de centrale eindtoets niet in februari, maar pas eind april plaats. Door de toets naar een later moment te verschuiven, komt het schooladvies centraler te staan en kan volgens het ministerie van OCW de onderwijstijd in groep 8 beter worden benut.

Het ministerie meldt ook dat de eindtoets scholen helpt om de onderwijsopbrengsten in kaart te brengen. Bovendien zou de verplichte toets op een later moment in het jaar de overgang naar het voortgezet onderwijs versoepelen.

De centrale toets voor wereldoriĆ«ntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) wordt niet verplicht gesteld.