Ministerraad akkoord met wetsvoorstel Onderwijstijd

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Onderwijstijd Voortgezet Onderwijs. Kern van het voorstel is dat leerlingen minimaal 1000 klokuren per jaar les moeten krijgen. Lees verder

In het voorstel staat ook dat de zomervakantie met één week moet worden verkort tot zes weken, om zo meer tijd vrij te maken voor het geven van onderwijs. Het aantal dagen rondom de zomervakantie, waarop geen les wordt gegeven, moet worden beperkt tot vijf.

Het wetsvoorstel gaat ook over de invloed van ouders en leerlingen op het onderwijsprogramma. Via de medezeggenschap moeten zij instemmen met de kwalitatieve invulling van het onderwijs en zaken als planning, roostervrije dagen en vakanties.  

Het kabinet verwacht dat de Wet Onderwijstijd Voortgezet Onderwijs met ingang van het schooljaar 2012-2013 van kracht wordt.