Minsterraad akkoord met referentieniveaus

De ministerraad is -zoals verwacht- akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor de referentieniveaus voor taal en rekenen. Het voorstel komt van de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

Het voorstel moet ervoor zorgen dat het taal- en rekenniveau van alle leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs omhoog gaat. Vanaf dit jaar wordt vastgelegd wat ze moeten kennen en kunnen.

Vanaf 2013-2014 zullen de examens in het voortgezet onderwijs aansluiten op de referentieniveaus voor taal en rekenen. Dan is er ook een aparte rekentoets voor alle vo-leerlingen, dus ook voor scholieren zonder wiskunde in hun pakket.