‘Mislukte Basisvorming was haastklus’

De Basisvorming werd te snel ingevoerd. Daardoor is dit onderwijsconcept mislukt. Dat heeft oud-minister Jos van Kemenade van Onderwijs gezegd op de eerste hoorzitting van de parlementaire commissie die de onderwijsvernieuwingen onderzoekt. Lees verder

Van Kemenade (PvdA) was onderwijsminister was van 1973 tot 1977 in het kabinet-Den Uyl en bekleedde die post van 1981 tot 1982 in het tweede kabinet-Van Agt. Hij was woensdag de eerste die voor de parlementaire onderzoekscommissie verscheen. Van Kemenade wordt gezien als de man die de plannen voor de Middenschool lanceerde. Dit concept maakte de weg vrij voor de Basisvorming, die in 1993 werd ingevoerd.

Het werd voor de commissie duidelijk dat Van Kemenade zijn geloof in de Middenschool niet verloren heeft. Het plan voorzag in een soort verlengde basisschool voor kinderen tot 16 jaar. Door tot die leeftijd alle leerlingen hetzelfde onderwijs te geven, zouden ook kinderen uit kansarme gezinnen kunnen doorstromen naar hogere vormen van onderwijs.

Van Kemenade wijt het mislukken van de Middenschool en de daarop volgende Basisvorming aan overhaaste invoering als gevolg van bestuurlijke kortademigheid. ‘Het is al heel wat als je als minister vier jaar uitzit. Het moest allemaal snel.’

In de wind
Woensdag kwam ook Kees Schuyt aan het woord, die in de jaren ’80 als lid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het advies over de Basisvorming opstelde. Hij zei dat Jacques Wallage (PvdA), van 1989 tot 1993 staatssecretaris van Onderwijs, het advies in de wind sloeg om in de Basisvorming twee niveaus aan te brengen. Een hoog niveau voor goed presterende kinderen, zodat die zich niet zouden vervelen, en een laag niveau voor leerlingen die moeite hadden met leren.

Ed Schüssler, bekend van de experimentele Middenschool in Lelystad, zei woensdag voor de commissie dat de Basisvorming ‘absurd kort’ heeft bestaan. Volgens hem drong het concept nooit echt tot de onderwijswereld door. Naast de overhaaste invoering ervan, had de Basisvorming te veel vakken, waardoor er voor bijvoorbeeld biologie, aardrijkskunde en economie maar één uur in de week overbleef.

Die kritiek had ook Henk Hoefnagel, die in de tijd dat de Basisvorming werd ingevoerd secretaris was van de Onderwijsraad.