Mobiele telefoon bevordert leerproces

De mobiele telefoon als lesmiddel kan in het basisonderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan betere leerresultaten. Dat is de uitkomst van een eerste onderzoek in opdracht van Kennisnet naar mobiel leren onder leerlingen van 8 tot 10 jaar. Lees verder

Leerlingen beleven plezier aan mobiel leren en besteden daarom meer (vrije) tijd aan de leerstof. Kennisnet is enthousiast over deze bevindingen en doet verder onderzoek naar de effecten van mobiel leren.

In het experiment Leren met je mobiel kregen 75 kinderen van drie groepen 5 van twee openbare basisscholen in Rotterdam en een christelijke basisschool in Ridderkerk op verschillende manieren Engelse woordjes aangeleerd. De eerste groep kreeg les op school met behulp van een lesbrief. De tweede groep leerde op school én met behulp van een mobiel met multimediaal lesmateriaal. De derde groep nam de mobiel ook mee naar huis. .

Het onderzoek laat zien dat de Engelse woordenschat van kinderen die thuis een mobiele telefoon tot hun beschikking hadden meer toenam dan van kinderen zonder mobiel. Leerlingen met een mobiele telefoon besteedden méér tijd aan de lesstof en presteerden hierdoor opvallend beter.

Ook waren leerlingen, leraren en ouders na afloop van experiment positief gestemd, zowel over het gebruik van ICT als over de mobiel.

In het pdf-document in de rechterkolom staat meer informatie.

Bijlagen