Mobiliseer ouders voor actie tegen muffe lokalen!

De VOS/ABB-petitie tegen muffe lokalen krijgt steeds meer steun van ouders. Dat komt doordat diverse scholen een flyer over de actie onder de ouders hebben verspreid. De flyer is beschikbaar gesteld door het bestuur OPOCK in Capelle en Krimpen aan den IJssel en via deze website verspreid. VOS/ABB roept ook u op de flyer breed te verspreiden. Lees verder

Uit de reacties die de ondertekenaars op de website achterlaten, komt duidelijk naar voren dat het probleem van de benauwde en warme lokalen met te hoge concentraties CO2 in het hele land speelt. Zo zegt een moeder uit Harmelen dat de klaslokalen van haar kinderen een onverantwoord binnenklimaat hebben. ‘De directie wil graag saneren, maar heeft geld nodig. De overheid stelt onvoldoende budget beschikbaar wegens de hantering van verouderde normen. Echt heel ongezond!’

Ook in Schoonhoven speelt het probleem van de slechte luchtkwaliteit: ‘Op de basisschool van mijn zoontjes, de Koningin Emmaschool locatie Oost, is het binnenklimaat dermate slecht dat de gezondheid van mijn kinderen eronder lijdt!’, zo schrijft een moeder.

Urgent probleem!
Ook u wordt opgeroepen de flyer onder de ouders te verspreiden. Er zijn op de VOS/ABB-petitie inmiddels honderden reacties binnengekomen, en het zou mooi zijn als er nog veel meer bij komen! Met zoveel mogelijk reacties willen we de politiek duidelijk maken hoe urgent het probleem van de muffe lokalen is en dat er echt geld bij moet om het op te lossen. 

Het is de bedoeling dat de petitie voor Prinsjesdag en de begrotingsbehandeling wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl