Model-bijlagen cijfers rekentoets nog niet printen

Het ministerie van OCW heeft de modellen gepubliceerd voor de bijlagen en certificaten bij het eindexamendiploma, waarop scholen in ieder geval dit en volgend schooljaar het cijfer voor de rekentoets dienen te vermelden. Let op: het is raadzaam nog te wachten met het printen van deze model-bijlagen.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW kondigde in november jongstleden aan dat het cijfer voor de rekentoets op een bijlage of certificaat bij het diploma wordt geplaatst, totdat dit cijfer onderdeel wordt van de slaag/zakregeling. Dekker blijft erbij dat dit in het schooljaar 2015-2016 het geval zal zijn, maar CDA-Kamerlid Michel Rog komt vanwege kritiek op de rekentoets met een motie voor uitstel tot 2016-2017.

De aangepaste Regeling modellen diploma’s vwo-havo-vmbo bevat modellen voor de bijlagen en certificaten, die scholen bij het diploma kunnen voegen en waarop ze het cijfer voor de rekentoets kunnen vermelden.

Nog niet printen!
De leveranciers van de administratiesoftware voor scholen zijn nog bezig met het verwerken van de model-bijlagen in de software. Het is voor scholen die voor het printen van de bijlagen gebruikmaken van dergelijke software van belang de bijlagen pas te printen als de softwareleveranciers het signaal hebben gegeven dat de modellen correct zijn verwerkt en dus de juiste bijlagen kunnen genereren.

Scholen die vragen hebben over wet- en regelgeving met betrekking tot de reguliere examens in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en vavo) kunnen terecht bij het Examenloket van DUO.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl