Modelprotocol voor verantwoord gebruik social media

De christelijke Besturenraad heeft voor het onderwijs een modelprotocol voor het gebruik van social media opgesteld. Het protocol is ook zeer geschikt voor het openbaar onderwijs. Lees verder

Nog relatief weinig besturen en scholen in het funderend onderwijs hebben een eigen protocol voor het omgaan met social media als Hyves, Facebook en Twitter. Als organisaties zo’n protocol niet hebben, kan dat leiden tot discussies en zelfs ernstige conflicten met personeelsleden, leerlingen en ouders over wat wel en niet is toegestaan. Heldere richtlijnen voor het gebruik van social media zijn daarom van groot belang.

VOS/ABB heeft het protocol van de Besturenraad goed bestudeerd en concludeert dat de richtlijnen zeer zeker ook voor openbare schoolbesturen en scholen geschikt zijn. Het protocol van de Besturenraad is vrij beschikbaar. U kunt het downloaden van de website van de christelijke besturenkoepel of uit de rechterkolom van dit bericht.

Het is een word-bestand, waarin u de naam van uw bestuur/school kunt invullen en dat u eventueel aan de behoeften van uw eigen organisatie kunt aanpassen.

Bijlagen