Modelstatuten en -reglementen (G)MR

De modelstatuten en -reglementen voor de (G)MR staan in de rubriek Medezeggenschap op www.infowms.nl van het project Voorlichting en implementatie Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Lees verder

Het project is een initiatief van alle onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs, waaronder VOS/ABB. Klik hier voor de website van het project.