‘Waar is de tijd gebleven van samen de schouders eronder voor de kinderen?’, vraagt algemeen directeur Ad Vos van het protestants-christelijk primair onderwijs in Alblasserdam en Zwijndrecht (PCOAZ) zich af. Zijn vraag op Twitter volgt op de update van de tool Werkzaamheden en capaciteit in balans.

Dit rekeninstrument van de PO-Raad is op basis van opmerkingen van bestuurders en managers uit het primair onderwijs aangescherpt. Het instrument kan worden gebruikt in combinatie met het Roosterprogramma. Bij de instrumenten zit een handleiding.

Geneuzel

Algemeen directeur Ad Vos van PCOAZ suggereert met ‘#neuzelen’ dat hij gedetailleerde taakverdelingen in scholen overdreven vindt. Hij hecht meer waarde aan vertrouwen en merkt in verband hiermee op dat de vakbonden ‘herijkt’ en ‘gereset’ moeten worden.

Bestuursvoorzitter Anko van Hoepen van de protestants-christelijke Alpha Scholengroep op Zuid-Beveland reageert op Vos door te tweeten dat schoolbesturen behoefte hebben aan dergelijke tools. Vos noemt dat logisch, omdat het systeem ‘zo ingewikkeld blijkt’.

Klik hier voor de discussie op Twitter tussen Ad Vos en Anko van Hoepen.

Wat vindt u? Moet taakverdeling tot in details worden vastgelegd of moeten we daar in het onderwijs losser mee omgaan? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Deel dit bericht: