Mogelijk landelijke staking op 19 november

De onderwijsbonden dreigen met een landelijke staking op woensdag 19 november. Inzet is onder meer verlaging van de werkdruk voor alle leerkrachten, dus niet alleen voor voltijders, zoals de VO-raad stelt. Lees verder

Het dreigement van de bonden volgt op de regionale estafettestakingen. Opmerkelijk is dat de bereidheid onder de leerkrachten om aan deze stakingen mee te doen, veel minder groot was dan de bonden hadden verwacht. De Algemene Onderwijsbond meldt echter ‘tevreden’ te zijn over de in totaal 7500 leraren die verspreid over vier dagen en vijf regio’s het werk deels neerlegden. Overigens ging maar een deel van deze docenten naar stakingsbijeenkomsten.

Uit contacten met leden van VOS/ABB komt een beeld naar voren dat er slechts weinig vo-scholen waren waar een substantieel gedeelte van het lerarenkorps aan de staking meedeed. Bij de meeste scholen ging het maar om enkele docenten, en er waren ook scholen waar helemaal niet werd gestaakt. Dit beeld komt ook duidelijk naar voren uit berichtgeving in de media:

Klik hier voor een bericht van L1

Klik hier voor een bericht van Omroep Brabant

Klik hier voor een bericht van RTV Rijnmond

Klik hier voor een bericht van RTV Noord-Holland

Klik hier voor een bericht van Omrop Fryslân

De bonden zien in de lage opkomst geen reden om hun eisen ten opzichte van de VO-raad af te zwakken. Kern van het conflict is een interpretatieverschil over de cao-afspraken voor werkdrukverlaging. De bonden eisen dat de werkdruk voor alle docenten omlaag gaat, terwijl de VO-raad stelt dat de afspraken hierover alleen gelden voor voltijders.

Tekstballon: fragment van AOb-cartoon