Mogelijk honderden ontslagen na stranden ABP-overleg

De PO-Raad vindt het een gemiste kans voor zowel werknemers als werkgevers in het onderwijs dat het overleg over een herziening van de ABP-pensioenregeling is mislukt. Lees verder

Met de herziening had volgens de sectororganisatie voor het primair onderwijs een forse stijging van de pensioenpremie per 1 januari 2013 voorkomen kunnen worden. De PO-Raad wijst erop dat de bonden het voorstel van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) hebben afgewezen.

De ontstane situatie leidt tot een daling van de koopkracht van de werknemers. De werkgevers moeten de gestegen kosten opvangen uit hun budget, zonder dat zij hiervoor worden gecompenseerd. Dat leidt tot premiestijging en minder werkgelegenheid. De PO-Raad voorziet in het onderwijs honderden ontslagen.

Klik hier voor meer informatie van het VSO.