Mommersprijs naar taalpilotschool in Rotterdam

De Rotterdamse samenwerkingsschool Klaver-Heijplaat heeft de Mommersprijs gewonnen voor de manier waarop daar het technisch leesonderwijs wordt aangepakt. Lees verder

De jury van de Mommersprijs noemt Klaver-Heijplaat, die deelneemt aan de Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden, ‘een school met een hoog compenserend vermogen’. 

Veel leerlingen in Heijplaat, een wijk met een lage sociale status midden in het Rotterdamse containeroverslaggebied, hebben taalachterstanden als ze de school binnenkomen. Desondanks slaagt de school erin om met de leerlingen goede resultaten te bereiken bij het technisch lezen.

Openbaar en pc
Samenwerkingsschool Klaver-Heijplaat is in 1996 ontstaan uit een fusie van de openbare basisschool Ostrea en de pc-basisschool De Rank. Het is de enige basisschool in Heijplaat, dat slechts 1700 inwoners telt.

De school valt onder het protestants-christelijke bestuur PCBO, maar een speciale beheerscommissie, waarin ook vertegenwoordigers zitten van het bij VOS/ABB aangesloten bestuur BOOR, zorgt ervoor dat zowel het protestants-christelijke als openbare onderwijs binnen de school behouden blijven.

Klik hier voor meer informatie over de Mommersprijs