Monitor Onderwijshuisvesting: zorgelijk beeld

Minister Maria van der Hoeven van OCW meldt dat de Monitor Onderwijshuisvesting over het algemeen een positief beeld laat zien. Er zijn echter ook negatieve punten te melden. Lees verder

Positief is dat uit de monitor blijkt dat het budget voor onderwijshuisvesting bij gemeenten groeit. Zij hebben in 2004 meer uitgegeven aan onderwijshuisvesting dan in voorgaande jaren. Volgens de minister zijn er opvallend veel nieuwe scholen gebouwd.

Alle gemeenten bij elkaar geven minder uit dan het fictieve budget voor onderwijshuisvesting in het Gemeentefonds. Het gaat om 58 miljoen euro op een totaalbudget van 1,29 miljard euro. De kleine gemeenten geven over het algemeen minder uit dan ze binnenkrijgen. Bij de steden is dat net andersom.

Opvallend is dat de gemeenten zeer positief zijn over het overleg met schoolbesturen. VOS/ABB krijgt van veel scholen en schoolbesturen echter heel andere verhalen te horen. Zij zijn ronduit ontevreden over de wijze van overleg. Dit verklaart deels de toenemende vraag naar doordecentralisatie.

Een uitgebreidere versie van dit artikel staat in de rechterkolom naast dit bericht. Klik hier voor de brief over de Monitor Onderwijshuisvesting die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen