Moslimouders voor islamlessen op openbare scholen

Op openbare basisscholen in Amsterdam-Slotervaart met overwegend moslimleerlingen bestaat grote behoefte aan islamlessen. Dat concludeert de deelraad van Slotervaart op basis van de resultaten van een enquête die is uitgevoerd door de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lees verder

Uit de enquête die in opdracht van de deelraad is gehouden, komt naar voren dat 90 procent van de moslimouders met kinderen op de openbare Ru Paré-school, Einsteinschool, Huizingaschool en Louis Bouwmeesterschool voorstander is van islamlessen buiten de reguliere schooltijd. Circa driekwart van hen vindt dat er ook aandacht moet zijn voor andere religies en levensbeschouwingen. De vier scholen vallen onder de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT).

De enquête wijst ook uit dat de meerderheid van de ouders op de openbare 7e Montessorischool tegen godsdienstlessen is. Deze eveneens onder STWT vallende school bij het Rembrandtpark langs de A10 heeft in tegenstelling tot de vier bovengenoemde scholen in Slotervaart vooral ‘witte’ leerlingen. Op de gemengde openbare basisschool De Vlaamse Reus (ook STWT) bleef de enquête beperkt tot de medezeggenschapsraad.

STWT: Reactie wethouder slaat nergens op
Stadsdeelwethouder Paulus de Wilt (GroenLinks) van onder meer Onderwijs meldt op de website van Slotervaart dat moslimouders tot nu toe geen verzoeken tot islamlessen hebben ingediend omdat zij ‘kennelijk geen positieve reactie van hun schooldirecteuren’ verwachten.

Algemeen directeur Dennis Bode van STWT laat aan VOS/ABB weten dat hij niet snapt waar De Wilt deze conclusie op baseert. ‘Ik vind dat soort opmerkingen niet getuigen van respect richting de directeuren van STWT. Ik vind het een erg makkelijke conclusie die nergens maar dan ook nergens op gebaseerd is. Het feit dat wij meegewerkt hebben aan dit onderzoek zegt toch al meer dan genoeg’, aldus Bode.

‘Daarnaast is de heer De Wilt, als opvolger van de Marcouch, niet bekend bij de scholen en heb ik, als algemeen directeur van een toch relatief grote onderwijsstichting in de Westelijke Tuinsteden, nog niet het genoegen gehad kennis te maken met de tijdelijke nieuwe onderwijswethouder. Tot slot, ik heb in tal van overleggen en interviews aangegeven dat wanneer ouders behoefte hebben aan bijvoorbeeld islamonderwijs, ik daaraan gehoor geef.’

Schimmige koranschooltjes
De deelraad had op aandringen van voormalig stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch (PvdA) opdracht gegeven om de behoeftepeiling uit te voeren. Marcouch wil dat openbare basisscholen islamlessen aanbieden om te voorkomen dat islamitische leerlingen voor levensbeschouwelijke vormingsonderwijs worden overgeleverd aan schimmige koranscholen met een slecht pedagogisch-didactisch klimaat.

In het openbaar onderwijs bestaat de wettelijke mogelijkheid om godsdienstig en/of humanistisch vorming te organiseren, mits de ouders daarom vragen. Dit onderwijs kan binnen de reguliere onderwijstijd worden gegeven. In de enquête in Slotervaart ging het om islamlessen buiten schooltijd.

Het VOS/ABB-magazine Over Onderwijs heeft vorig jaar twee keer met een artikel aandacht besteed aan de discussie over islamlessen in het openbaar onderwijs.

Klik hier voor de online versie van het artikel in Over Onderwijs 4 (2009);

Klik hier voor de online versie van het artikel in Over Onderwijs 5 (2009) .