Moties aangenomen voor versterking medezeggenschap

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor versterking van de positie van de medezeggenschapsraden ten opzichte van die van de schoolbesturen. Ook andere moties op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs zijn aangenomen.

De motie voor versterking van de positie van medezeggenschapsraden was afkomstig van Jasper van Dijk van de SP en kreeg steun van D66, de PvdA en het CDA. Er staat in dat de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) moet worden aangepast op vier punten:

  • de medezeggenschapsraad moet aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand;
  • er moet een regeling komen voor de beslechting van nalevingsgeschillen;
  • het moet mogelijk worden besluiten terug te draaien;
  • het scholingsbudget moet voortaan rechtstreeks naar de medezeggenschapsraad.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Dit is goed nieuws voor leerlingen, leraren en ouders. Vorig jaar was er nog onvoldoende steun, maar nu is een Kamermeerderheid alsnog tot de conclusie gekomen dat schoolbestuurders een volwaardige tegenmacht nodig hebben. Met deze versterking krijgt de medezeggenschap veel meer slagkracht. Dat mag ook wel, want het fiasco met Amarantis heeft laten zien dat bestuurders soms moeten worden bijgestuurd.’

Ook een motie van Harm Beertema (PVV) is aangenomen. Daarin pleit hij voor meer zeggenschap van leraren over de inhoud van het onderwijs. Een andere motie van VVD’er Pieter Duisenberg, waarin hij aandringt op permanente bijscholing van toezichthouders, heeft het ook gehaald.

Dit geldt tevens voor een motie van PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing, waarin zij staatssecretaris Sander Dekker van OCW oproept om met de sectorraden in gesprek te gaan over goede informatievoorziening aan toezichthouders.

In het najaar gaat de Tweede Kamer in debat over andere voorstellen rond medezeggenschap, zoals het instemmingsrecht op de begroting.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl