Motie kosteloos onderwijs aangenomen

Met algemene stemmen heeft de Tweede Kamer vanmiddag de motie over kosteloos onderwijs aangenomen. Dat betekent dat de Kamer wil dat minister Van der Hoeven moet onderzoeken of en hoe er een vergoeding voor leermiddelen opgenomen kan worden in de lumpsumbekostiging van het voortgezet onderwijs. Lees verder

De motie is eerder deze maand ingediend door PvdA, SP, ChristenUnie en SGP. Zij kwamen daarmee omdat de minister van onderwijs in een eerder stadium heeft gezegd dat ze tegen bekostiging van schoolboeken is.

De vier partijen vinden dat Nederland, net als andere Europese landen, toe moet naar kosteloos onderwijs in die zin, dat de vo-scholen net als basisscholen de schoolboeken voor hun leerlingen kopen. Tot nu toe moeten in Nederland de ouders de schoolboeken betalen, en die kosten rijzen de pan uit. Politici én VOS/ABB denken dat de kosten beperkt kunnen worden als de scholen zelf de boeken betalen. Zij moeten daarvoor dan wel budget krijgen via de lumpsumbekostiging. Tot nu toe zei minister Van der Hoeven dat dat veel te duur zou worden, maar gedegen onderzoek is nog niet gedaan.

Volgens de motie moet de minister de mogelijkheden nu serieus onderzoeken. Dat onderzoek moet zo breed mogelijk zijn, want ook reiskosten voor scholieren onder de 18 jaar komen erbij aan de orde. Pas dan kun je spreken van kosteloos onderwijs, vinden PvdA, SP, ChristenUnie en SGP. Vandaag kregen zij brede steun voor hun motie.

Zie ook de eerder verschenen artikelen over dit onderwerp in de rechterkolom.