Motie: laat rekentoets tot 2016-2017 niet meetellen!

De rekentoets in het voortgezet onderwijs moet in elk geval tot het schooljaar 2016-2017 niet meetellen voor het eindexamen. Dat staat in een motie die Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA wil indienen.

In het voortgezet onderwijs is veel verzet tegen de rekentoets. Die kritiek komt vooral van wiskundigen, die erop wijzen dat de rekentoets te veel gericht is op taalvaardigheid van leerlingen. Daardoor de rekenvaardigheid van leerlingen te weinig worden getoetst.

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam gaf in december jongstleden in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs een toelichting op haar bezwaren tegen de rekentoets. Ook kwam een aantal van haar leerlingen aan het woord.

Dekker geeft (nog) geen krimp
Ondanks de bezwaren uit het voortgezet onderwijs, zei staatssecretaris Sander Dekker van OCW onlangs dat de rekentoets zoals gepland met ingang van het schooljaar 2015-2016 zal meetellen voor de slaag/zakbeslissing voor het eindexamen. Hij reageerde op Kamervragen van Tanja Jadnanansing van de PvdA.

Michel Rog liet toen al via Twitter aan VOS/ABB weten dat hij met een motie zou komen voor uitstel. Hij mailt nu dat die motie er inderdaad komt, maar dat die pas onderdeel van de beraadslagingen wordt nadat de commissie-Bosker met haar bevindingen naar buiten zal zijn gekomen. Deze commissie is in februari begonnen met een onderzoek naar de operationalisering van de referentieniveaus in de rekentoets.