Moties B&M op 24 november in stemming

In de Tweede Kamer worden op dinsdag 24 november twee moties in stemming gebracht om de voorgenomen bezuiniging van 90 miljoen euro op het budget voor bestuur en management (B&M) in het primair onderwijs niet door te laten gaan. De moties volgen op een brief waarin VOS/ABB de Tweede Kamer vraagt de voorgenomen bezuiniging te blokkeren. Lees verder

De moties zijn ingediend door SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, D66-fractieleider Alexander Pechtold en VVD-parlementariër Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Het komt erop neer dat er volgens hen moet worden afgezien van het voorstel van het kabinet om per 2011 structureel 90 miljoen te bezuinigen op het budget B&M.

De moties zouden op dinsdag 17 november in stemming worden gebracht, maar omdat de Kamer meer bedenktijd wil voor een andere motie, is ook de stemming over de bezuiniging op het budget B&M uitgesteld. SP-Kamerlid Van Dijk zegt dat het van coalitiepartner PvdA afhangt of de motie het haalt. Tot nu toe lijkt het erop dat de partij van staatssecretaris Dijksma geen blokkade tegen de door haar voorgenomen bezuiniging zal opwerpen.

VOS/ABB heeft met een brief aan de Kamercommissie voor OCW duidelijk gemaakt wat de negatieve gevolgen kunnen zijn van het grotendeels schrappen van het budget B&M, zoals het kabinet dat wil. Zo zouden de stafbureaus, die het al niet breed hebben, ernstig worden beknot in hun werkzaamheden, met uiteindelijk negatieve consequenties voor de kwaliteit van het primair onderwijs.

Het zou er in de praktijk op neerkomen dat taken die nu nog efficiënt door de stafbureaus worden uitgevoerd, door anderen binnen de onderwijsorganisatie moeten worden gedaan. Dat kan leiden tot een hogere werkdruk en tot minder efficiency, wat haaks staat op het onderwijsbeleid van het kabinet.

Zodra bekend is hoe de Tweede Kamer denkt over de ingediende moties, zal dat via deze website bekend worden gemaakt.

De reden waarom VOS/ABB zich naast de PO-Raad sterk maakt voor deze kwestie, is dat de geplande bezuiniging extra hard zou aankomen voor het openbaar onderwijs. Dat heeft te maken met de bestuurlijke verzelfstandiging en de financiële ontvlechting van de gemeenten.

In de rechterkolom van dit bericht staan eerdere nieuwsberichten over de voorgenomen bezuiniging op het budget B&M. Daar vindt u ook de twee moties.

Bijlagen