Tweede Kamer voor behoud g/hvo openbaar onderwijs

Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de structurele rijkssubsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen behouden blijft. De ChristenUnie had daarvoor een motie ingediend. Alleen de PVV gaf daar geen steun aan.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakten op 30 mei in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat zij de subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO, dat g/hvo in het openbaar onderwijs verzorgt, willen stopzetten. In hun brief staat ook dat zij met deze en andere bezuinigingen het primaire proces niet aantasten.

Kennelijk vinden Bussemaker en Dekker dat g/hvo, dat door 75.000 leerlingen in het openbaar onderwijs wordt gevolgd, niet tot het primaire proces behoort. Hiermee laten zij zien het openbaar onderwijs en g/hvo niet serieus te nemen. In de wet is nota bene vastgelegd dat openbare scholen gelegenheid moeten bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen.

G/hvo in kerndoelen
De motie die door Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie werd ingediend, benadrukt dat g/hvo tot de kerndoelen van het openbaar onderwijs behoort. Voordewind ‘verzoekt de regering te streven naar het in de begroting OCW beschikbaar houden van middelen voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstvormingsonderwijs (GVO) in het openbaar basisonderwijs.’ De motie werd mede namens Roelof Bisschop van de SGP en Paul van Meenen van D66 ingediend. Donderdag kreeg de motie de steun van de hele Kamer met uitzondering van de PVV.

Staatssecretaris Sander Dekker had woensdag tijdens het voortgezet algemeen overleg over de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek de motie ontraden. Hij zei waarde te hechten aan g/hvo in het openbaar onderwijs, maar de rijkssubsidie die er nu nog voor beschikbaar is, moet volgens hem verdwijnen. Er is geen geld meer voor, zei hij.

Een overgrote meerderheid denkt daar dus anders over. Nu de motie van de ChristenUnie is aangenomen, staan de seinen op groen voor behoud van de rijkssubsidie voor g/hvo in het openbaar onderwijs. Formeel kan de motie door de regering worden genegeerd, maar het is waarschijnlijker dat staatssecretaris Dekker de motie uitvoert én eist dat de 10 miljoen euro die hij structureel wilde bezuinigen door g/hvo weg te snijden, van andere posten in de onderwijsbegroting af moet.

Succesvolle lobby!
VOS/ABB had in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW uiteengezet waarom de subsidie voor g/hvo behouden moest blijven. De brief werd ondertekend door onder andere de collegabesturenorganisaties, de Vereniging openbaar Onderwijs en andere ouderorganisaties, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de onderwijsvakbonden.

Het Dienstencentrum GVO en HVO startte een online petitie voor het behoud van g/hvo. Deze petitie werd door tienduizenden mensen ondertekend.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl