MOTIES TEGEN BEZUINIGING B&M VERWORPEN

De Tweede Kamer heeft dinsdag de twee moties tegen de voorgenomen bezuinigingen op het budget voor bestuur en management (B&M) in het primair onderwijs verworpen. Dat heeft een van de indieners van de moties, Jasper van Dijk van de SP, direct na de stemming in de Tweede Kamer aan VOS/ABB laten weten. Lees verder

In de moties van SP, VVD en D66 werd de Tweede Kamer opgeroepen niet akkoord te gaan met de voorgenomen bezuiniging van 90 miljoen euro op het budget B&M. Een meerderheid in de Kamer besloot echter de moties te verwerpen, waarmee voor staatssecretaris Sharon Dijksma de weg vrij is om het budget B&M vrijwel in zijn geheel te schrappen.

De staatssecretaris zegt dat er sowieso moet worden bezuinigd, en dat het dan het beste is om te kiezen voor B&M, omdat dit volgens haar geen nadelige invloed zou hebben op het primaire proces. Hiermee herhaalde zij het standpunt waarmee minister Ronald Plasterk van OCW liet zien geen goed zicht te hebben op de gevolgen van de bezuiniging op B&M.

Brief, uitnodiging werkbezoek, e-mailactie
VOS/ABB heeft de Vaste Kamercommissie van OCW met een brief ervan proberen te overtuigen dat de bezuinigingen nadelige gevolgen zullen hebben voor de kwaliteit van het primair onderwijs. Het openbaar onderwijs wordt extra zwaar getroffen. Dat hangt samen met de bestuurlijke verzelfstandiging, de financiële ontvlechting van de gemeenten en de afspraken die daarover zijn gemaakt.

Ook hadden VOS/ABB en een aantal aangesloten besturen staatssecretaris Dijksma uitgenodigd voor een werkbezoek in het kader van de bezuiniging op B&M. Deze uitnodiging wees zij van de hand, omdat ze een werkbezoek ‘niet nodig’ vond. Na haar weigering riep VOS/ABB besturen op om in een laatste poging de bezuiniging tegen te houden, de Vaste Kamercommissie van OCW per mail duidelijk te maken dat de Tweede Kamer er niet mee akkoord moest gaan.

Veel reacties
Na de oproep reageerden bestuurders en managers in het primair onderwijs massaal.  Uit de ruim 150 e-mails die sinds vrijdag bij de Vaste Kamercommissie van OCW zijn binnengekomen, blijkt heel duidelijk dat de bezuiniging negatieve gevolgen zal hebben op de kwaliteit van het primair onderwijs.

Een kleine greep uit de reacties:

  • Wanneer deze maatregel doorgaat, praat ik voor mijn organisatie over een bedrag van bijna 250.000 euro, ruim 4 fte’s op het stafbureau. De scholen en directeuren zullen dus zelf weer aan de slag moeten met administratieve zaken, waardoor hun werk voor het primaire proces niet meer uitgevoerd kan worden.
  • De afgelopen jaren wordt door de politiek/landelijke overheid, terecht, hoge eisen gesteld aan de uitvoering van de bestuurlijke taken binnen het primair onderwijs. De uitvoering hiervan komt door de voorgenomen bezuiniging ernstig in het gedrang.
  • Goed bestuur en management zijn onlosmakelijk verbonden met goed onderwijs! Het wegvallen van het budget B&M zal betekenen dat het bvenschools bureau bekostigd wordt uit andere delen van de lumpsum. De marges zijn smal, dus dit zal direct invloed hebben op het primaire proces.
  • Het primair onderwijs vormt het fundament van Nederland als kennisland. Hoe kunnen wij internationaal nog iets betekenen als dit fundament al niet stevig is? Hoelang moet Nederland nog onder aan de ladder staan van de OESO als het gaat om investeringen in onderwijs?
  • Huisvesting, ICT, PR en communicatie zijn bovenschools veel beter te regelen. Het budget voor ons bestuursbureau zou met ongeveer 30 procent gekort worden als de bezuinigingen op bestuur en management doorgaan. Dat zou een zeer negatief gevolg hebben op de ondersteuning en facilitering van onze scholen.

Zie voor eerdere berichtgeving over dit onderwerp de gerelateerde berichten in de rechterkolom.