Motivatie bepalend voor goed burgerschapsonderwijs

De positieve motivatie van leerkrachten en directie is bepalend voor een goed aanbod van burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs. Dat is een van de conclusies die donderdag zijn besproken tijdens een onderwijsconferentie in het Vlaamse Parlement in Brussel. VOS/ABB was er als vertegenwoordiger van het Nederlandse openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs aanwezig. Lees verder

Naast de presentatie van een aantal onderzoeken, was er veel ruimte voor praktijkervaringen uit het Vlaamse secundaire (voorgezet) onderwijs. Zo kwam het onderscheid aan bod tussen vakspecifieke en vakoverschrijdende eindtermen. Die laatste zijn in Vlaanderen bedoeld als educatief vangnet voor maatschappelijk relevante ontwikkelingen.

De aanbeveling wordt gedaan om thema’s die onder de in Vlaanderen geldende vakoverschrijdende eindtermen vallen, vanuit verschillende vakgebieden te belichten. Burgerschapsvorming is er onderdeel van, wat met zich meebrengt dat dit vakgebied in Vlaanderen afhankelijk is van vrijwillige initiatieven van leerkrachten en daardoor niet altijd goed is ingebed in het onderwijsaanbod.

De conclusie in Vlaanderen is dat een goed aanbod voor burgerschapsvorming begint bij een gemotiveerd leerkrachtenteam en een eveneens gemotiveerde directie. Vervolgens speelt het belang van beschikbare tijd en de visie van de school op burgerschap.

De motivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs kan worden vergroot door hen actief te betrekken bij de invulling van burgerschapsonderwijs en hun zelf verantwoordelijkheden te geven. Dat kan bijvoorbeeld door de organisatie van een straattheaterfestival grotendeels in handen van leerlingen te leggen.

Beleidsmedewerkers Hans Teegelbeckers en Marleen Lammers van VOS/ABB, die de conferentie in Brussel bijwoonden, willen de informatie die zij hebben verzameld, gebruiken om burgerschapsvorming meer onder de aandacht te brengen van het openbaar en algemeen toegankelijk voortgezet onderwijs in Nederland.

Uit de rechterkolom van dit bericht kunt u een interessante publicatie van de Koning Boudewijnstichting over scholen en burgerschap downloaden.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Bijlagen