MPV-netwerk van VOS/ABB van start

Het VOS/ABB-netwerk voor meervoudig publieke verantwoording (MPV) is donderdag voor het eerst bijeen geweest. Tot nu toe zitten er vier schoolbesturen voor primair onderwijs in dit netwerk. Lees verder

De deelnemende besturen in het netwerk MPV zijn de Stichting Marenland uit Noordoost-Groningen, Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, Leerplein 055 uit Apeldoorn en het Openbaar en Neutraal Basisonderwijs uit Den Bosch.

De bedoeling van het netwerk is om voor elkaar te functioneren als denktank en klankbordgroep om vervolgens op bestuursniveau tot een eigen raamplan te komen. De deelnemers hebben afgesproken dat zij met concrete MPV-activiteiten aan de slag willen.

Het netwerk wordt begeleid door VOS/ABB. Het werkt vraaggestuurd. Indien nodig kunnen externe deskundigen worden uitgenodigd om het netwerk op weg te helpen.

Geïnteresseerde besturen voor primair onderwijs kunnen zich aanmelden bij senior beleidsmedewerker Sicco Baas: 0348-405231, shbaas@vosabb.nl.