MR krijgt inspraak bij invulling onderwijstijd

De medezeggenschapsraden (MR) van scholen in het voortgezet onderwijs krijgen meer inspraak bij de planning en invulling van de onderwijstijd. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt in die zin gewijzigd. Lees verder

Aanleiding voor de wijziging van de WMS is de inwerkingtreding van de wetswijziging met betrekking tot onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties per 28 juni 2012. De nieuwe Wet op het voortgezet onderwijs bepaalt dat de urennorm in het derde leerjaar havo/vwo wordt verlaagd van 1040 naar 1000 uur.

In de eerste twee leerjaren vmbo, havo en vwo blijft de urennorm 1040 jaar, waarvan maximaal 60 uur kan worden besteed aan ‘maatwerkactiviteiten’ voor leerlingen. De wet regelt verder het aantal feest- en roostervrije dagen voor leerlingen en docenten. 

In vervolg hierop krijgt de MR in de nieuwe WMS het recht om mee te praten bij de planning en invulling van roostervrije dagen, het soort activiteiten dat als onderwijstijd wordt ingepland en het lesuitvalbeleid. Ook moet de MR geïnformeerd worden over de realisatie van de onderwijstijd in het afgelopen schooljaar, zodat de raad de voorstellen voor het volgende schooljaar goed kan beoordelen.

Lees hier de toelichting van demissionair minister Van Bijsterveldt (OCW) op het wetsvoorstel.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.