mw Ruud Pollman en Leendert van der Deijl: ‘Houd de discussie over kernwaarden levend!’

Het Strabrecht College is een algemeen bijzondere school. In het schoolbestuur zijn sinds de oprichting katholieken, protestanten en niet-confessionelen vertegenwoordigd. Deze `samenwerkingsschool’ slaagt erin om de verschillende levensbeschouwelijke stromingen zichtbaar te houden binnen de school. Zij betrekt daar leerlingen, ouders en docenten bij. Lees verder

Mevrouw Ruud Pollmann is lid van de tweehoofdige directie van het Strabrecht College in Geldrop. Over de oprichting van de school in 1974 zegt zij: “Geldrop is niet zo groot. Er kon indertijd dus maar één school worden gesticht. Gekozen werd voor een bestuur waarin de gemeente en drie levensbeschouwelijke stromingen vertegenwoordigd waren, namelijk katholiek, protestants en niet-confessioneel.”

‘We willen ons niet teveel laten meeslepen door de hectiek van alledag’

Drie levensbeschouwelijke stromingen, verenigd in één school. Wat merk je daarvan in de praktijk? “Gelukkig heel veel”, zegt directielid Leenderd van der Deijl. “We willen ons niet te veel laten meeslepen door de hectiek van alledag – we willen regelmatig stilstaan bij onze identiteit en bij het feit dat drie levensbeschouwelijke stromingen in onze school vertegenwoordigd zijn.” De commissie Leven speelt hierin een belangrijke rol. Deze commissie stimuleert de discussie over de kernwaarden van de school en denkt na over de manier waarop je de samenwerkingsgedachte invult.

Studium generale

Deze commissie organiseert jaarlijks een aantal activiteiten rondom een bepaald thema. Bijvoorbeeld een studium generale voor ouders. In een serie van drie à vier lezingen wordt het jaarthema vanuit verschillende gezichtspunten benaderd. De belangstelling bij ouders is flink; de laatste keren zaten zo’n honderd mensen in de zaal. De commissie organiseert ook activiteiten voor docenten. Onlangs hield professor Wil Derkse een lezing over ‘ de ziel van het onderwijs’. Leenderd van der Deijl: “Aansluitend hebben we met elkaar gesproken over de manier waarop je het onderwijs en jezelf vitaal houdt. Derkse bepleitte dat je moet blijven nadenken over de kernwaarden in het leven en over mogelijke inspiratiebronnen. Ik vind het waardevol om in het team over dit soort zaken te praten.”

‘De leerlingen van de verschillende stromen zitten gewoon bij elkaar in de klas. Hun curriculum is identitiek’

Elke leerling die zich inschrijft op het Strabrecht College, kiest voor de katholieke, de protestantse of de niet-confessionele stroom. De leerlingen van de verschillende stromen zitten gewoon bij elkaar in de klas, hun curriculum is identiek. Alleen de KGL-lessen (Kennis van het Geestelijk Leven) volgt men met klasgenoten uit dezelfde stroom. De KGL-lessen worden aangeboden in de eerste twee leerjaren (2 uur per week), in havo 4 en in vwo 4 en 5 (1 uur per week). Ruud Pollmann: “In de onderbouw is de inhoud van de KGL-lessen in elke stroming verschillend. Elke stroom heeft een eigen docent, die de lessen op eigen wijze invult.” In de bovenbouw zitten de leerlingen van de verschillende stromen tijdens de KGL-lessen bij elkaar. Leenderd van Deijl: “Op die leeftijd is het belangrijk dat leerlingen hun blikveld verruimen en met elkaar in gesprek zijn, bijvoorbeeld over hun kernwaarden en levensovertuiging.”

Aandacht voor het individu
“We besteden al 32 jaar aandacht aan het zoeken naar waarden. Het individu is daarbij een steeds terugkomend thema. Wij vinden dat de school niet alleen kennis moet overdragen, maar leerlingen op élk terrein moet stimuleren. Deze kernwaarde heeft een positieve invloed op de omgang met de leerlingen en het schoolklimaat. Leerlingen geven dat ook zelf aan: zij voelen zich hier snel thuis. Dat soort positieve zaken benadrukken we uiteraard in onze externe communicatie en profilering”, besluit Ruud Pollmann.