Na de pabo tegenwoordig vooral vervangingen

Het aandeel reguliere banen voor net afgestudeerde pabo-studenten neemt af, terwijl het aandeel vervangingsbanen in alle regio’s voor deze groep leraren toeneemt. Dat blijkt  uit onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO.

Uit het onderzoek blijkt ook dat naarmate de krimp van het aantal leerlingen in een regio groeit, ook het aandeel vervangingsbanen toeneemt. In krimpregio’s ligt dat aandeel gemiddeld op meer dan de helft van het totale aantal banen.

Verder vindt 79 procent van de studenten binnen een halfjaar na hun afstuderen een (tijdelijke) onderwijsbaan. Daarmee is het beroepsrendement relatief hoog. Daarnaast blijkt hun verhuisbereidheid voor een onderwijsbaan vrij groot te zijn. Bijna de helft van de afgestudeerde pabo-studenten is al verhuisd of is hiertoe bereid.

Ga naar de website van het Arbeidsplatform PO voor een uitgebreider bericht.