Na petitie over gewichtenregeling komt OCW met compensatie: Minister gaat de goede kant op, maar is er nog lang niet

VOS/ABB is blij dat minister Maria van der Hoeven van OCW scholen met veel achterstandsleerlingen van allochtone afkomst wil compenseren, zoals blijkt uit een interview dat de Volkskrant met haar hield. De compensatie is echter onvoldoende, zegt manager Verenigingszaken Joop Vlaanderen van VOS/ABB, Lees verder

Vlaanderen wijst erop dat nu de taaltoets voor kleuters voorlopig

van de baan is, zoals de Volkskrant meldt op basis van het interview

met de minister, achterstandsleerlingen geen wegingsfactor van maximaal

3,4 maar slechts van 2,2 kunnen krijgen. De 11 miljoen euro die met het

uitstel van de taaltoets vrijkomt, wil de minister deels gebruiken om

de personele gevolgen op de ‘zwarte’ scholen in de Randstad te

verzachten. ‘Laat er geen misverstand over bestaan’, zegt Vlaanderen,

‘daar zijn we blij mee, maar het is natuurlijk geen totaaloplossing.’

De manager Verenigingszaken wijst er bovendien op dat de minister de

systematiek van de omstreden nieuwe gewichtenregeling overeind houdt.

Dit betekent nog steeds dat 50.000 leerlingen die nu nog wel extra

gewicht hebben, dat straks niet meer krijgen toegekend. Het aantal

achterstandsleerlingen met een zwaar gewicht zal afnemen met 107.000.

‘Die cijfers verzin ik niet, die zijn afkomstig van de minister zelf’,

benadrukt Vlaanderen.

Ook wijst hij erop dat het plafond van 80% achterstandsleerlingen

per school blijft bestaan. Dit is volgens Vlaanderen een groot

struikelblok, omdat scholen met 100% leerlingen van allochtone afkomst

dit percentage niet omlaag kunnen brengen door de eenzijdige

samenstelling van de wijken waarin ze staan. ‘Zij worden in feite de

dupe van het huisvestingsbeleid van de afgelopen decennia’.

Het invoeringstraject is een ander punt waar de minister volgens

Vlaanderen overstag moet. VOS/ABB wil dat de nieuwe gewichtenregeling

van onderaf wordt ingevoerd over een periode van acht jaar. De huidige

leerlingen zouden hun gewicht moeten behouden, terwijl de nieuwe

regeling zou moeten gaan gelden voor de jaarlijkse aanwas. ‘Op deze

manier kunnen de scholen de nieuwe systematiek zonder ontslagen

invoeren. Bovendien voorkomt het veel administratieve rompslomp’, zegt

Vlaanderen.

Het interview dat de Volkskrant met de minister hield, komt een dag

nadat VOS/ABB, de andere onderwijsorganisaties voor bestuur en

management, de vakbonden en de vier grote steden een petitie hebben

aangeboden met bezwaren tegen de nieuwe gewichtenregeling.